Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik gælder fra den 25. maj 2018.

Vores fortrolighedspolitik

Tribotec AB (Tribotec) beskytter privatlivets fred og stræber altid efter at beskytte indsamlede personlige data på den bedst mulige måde og overholde gældende love og regler for databeskyttelse. Med denne fortrolighedspolitik ønsker vi at informere om, hvordan personoplysninger behandles af Tribotec. Denne politik gælder for alle oplysninger, der indsamles i forbindelse med kundehenvendelser, ordrer, køb foretaget hos Tribotec. Privatlivspolitikken gælder også for personale og kontaktpersoner hos leverandører.

Hvem er ansvarlig for personoplysninger

Tribotec AB (556234-6089), Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke er ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger. Du kan kontakte vores ansvarlige medarbejder på telefon 031-88 78 80 eller via e-mail info@tribotec.se.

Hvilke personoplysninger behandles

Tribotec behandler personlige data, som du har givet os. Når du foretager en forespørgsel eller et køb hos os, giver du oplysninger til os såvel som når du tilmelder dig nyhedsbreve.

Udgangspunktet er ikke at behandle flere personlige data, end det er nødvendigt, og målet er altid at bruge de mindst fortrolighedsfølsomme data. Da virksomheden driver forretning med andre virksomheder, B2B, har vi et meget lille behov for personlig information over for kunder og leverandører. Oplysninger om vores medarbejdere er noget mere omfattende af både juridiske, generelle og praktiske grunde.

Eksempler på personoplysninger, som virksomheden kan behandle:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • Titel
  • bruger ID
  • Fotografier
  • Bank detaljer
  • Oplysninger, der registreres frivilligt via for eksempel hjemmesiden

Hvor og hvordan de personlige data opbevares

Personlige oplysninger gemmes i vores forretningssystem, CRM-system, i kontaktlister, på vores servere og i bindere; digitalt og i papirformat. Gennem matricerne og den kortlægning, virksomheden har foretaget, anser vi os for at have god kontrol og kan således vise, hvilke data vi har, og hvor de er gemt. Denne undersøgelse danner grundlaget for den registreredes ret til at anmode om uddrag fra vores registre eller retten til at blive “glemt”.

Til hvilke formål behandler vi dine data

Vi behandler personoplysninger primært for at opfylde vores forpligtelser over for kunder, leverandører, medarbejdere og myndigheder.

Personlige oplysninger om vores kunder bruges til at sikre god service såsom leverancer, opfølgning og information, men også til kundeanalyser og markedsføring. Enhver har ret til at modsætte sig vores brug af personlige data til direkte markedsføring. Når vi indsamler personlige data, giver vi oplysninger om dette, og hvordan vi kan modsætte os det via vores hjemmeside, hvis det ikke er angivet andet.

Personlige oplysninger vedrørende vores leverandører er små, men de tilgængelige er primært brugt til at kommunikere køb, prisforespørgsler og tekniske problemer.

Personlige oplysninger om vores medarbejdere er nødvendige for yderligere information til medarbejderen, men også til banker for betaling af lønninger og til myndigheder for rapporter i overensstemmelse med regnskabs- og skatteloven. Personlige oplysninger om en medarbejders pårørende er at kunne informere, hvis der sker noget med medarbejderen.

Retsgrundlag for behandlings- og opbevaringsperiode

Tribotec behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt at opfylde en aftale med dig, og når vi har en anden legitim og legitim interesse i at behandle dine personoplysninger. Hvis vi skulle behandle dine personoplysninger til ethvert formål, der kræver dit samtykke i overensstemmelse med gældende lov, vil vi få dit samtykke, inden vi begynder en sådan behandling.

Forudsat at ingen juridiske omstændigheder angiver andet, f.eks. Regnskabsloven, slettes de oplysninger, der indsamles i overensstemmelse med ovenstående, når formålet med behandlingen er opfyldt.

Sikkerhed til beskyttelse af personoplysninger

Tribotec beskytter et højt sikkerhedsniveau for dine personlige data og har til dette formål truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, ændring, formidling eller destruktion.

Udgangspunktet er, at kun medarbejdere i organisationen, der har brug for de personlige data for at udføre deres opgaver, skal have adgang til dem.

For følsomme personoplysninger har vi oprettet specielle godkendelseskontroller, hvilket betyder højere beskyttelse af personoplysninger.

Vores sikkerhedssystemer er udviklet med fokus på privatlivets fred og giver en høj grad af beskyttelse mod indbrud, hærværk eller ændringer, der kan udgøre en risiko for privatlivets fred.

Begrænsninger i videregivelse af personoplysninger

Vores udgangspunkt er ikke at videregive personoplysninger til tredjeparter, medmindre der er samtykke til det, eller hvis det ikke er nødvendigt at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftale eller lov. I tilfælde hvor virksomheden bruger personoplysningsassistenter, dvs. en tredjepart opretter vi fortrolighedsaftaler og sikrer, at personoplysninger behandles på en sikker måde.

Tribotec kan også videregive personlige oplysninger til tredjeparter, såsom politiet eller anden myndighed, hvis det vedrører efterforskning af en forbrydelse, eller hvis vi ellers er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger på grundlag af lovgivning eller en officiel beslutning.

Tribotec videregiver ikke dine personlige oplysninger i noget andet omfang end beskrevet i dette afsnit.

Dine rettigheder og retten til at indgive en klage

I henhold til gældende lovgivning om persondata har du til enhver tid ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, til at få korrigeret forkerte personoplysninger, at Tribotec skal stoppe behandlingen og slette dine personoplysninger, at behandlingen af ​​din personlige data er begrænset, der udøver din ret til dataportabilitet, til at trække et samtykke til en bestemt behandling (hvor samtykke er opnået) og modsætte sig behandlingen af ​​personoplysninger. I et sådant tilfælde bedes du kontakte Tribotec via kontaktoplysningerne til den person, der er ansvarlig for personlige data, telefon 031-88 78 80 eller info@tribotec.se.

Med venlig hilsen
/Tribotec AB

Sikkerhedsdatablad og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktark, certifikater, certifikater og sikkerhedsdatablad.

sv_SE
Engelsk flagga