Tribotec bidrager til et bæredygtigt samfund

I vores rolle som distributør af kemikalier har vi i Tribotec et stort ansvar, især når det kommer til indvirkningen på menneskers sundhed og miljøet, og derfor er bæredygtighedsarbejde en indlysende del af vores hverdag. Baseret på FN's: 17 bæredygtighedsmål har Tribotec valgt nogle fokusområder, som vi mener danner grundlaget for vores løbende bæredygtighedsarbejde.

Mål 3: sundhed og velvære

Med særligt fokus på delmål 3.9 Reducer antallet af sygdomme og død på grund af skadelige kemikalier og forbindelser

Tribotecs overordnede mål er at tilbyde vores kunder produkter med en minimal indvirkning på sundhed og miljø, hvilket vores kunder i stigende grad efterspørger. Ved at undersøge alle nye kemikalier, der købes, har vi tilsyn med klassificering og mærkning baseret på nuværende REACH- og CLP-kriterier og vælger kemikalier, der er kræftfremkaldende, reproduktive og mutagene. Vores mål er at fortsætte med at udfase farlige kemikalier fra vores sortiment til fordel for sikrere alternativer uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Mål 8: Anstændige arbejdsforhold og økonomisk vækst

Med særligt fokus på delmål 8.4 FORBEDRING AF RESSOURCEEFFEKTIVITET I FORBRUG OG PRODUKTION

Gennem bred viden og teknisk support hjælper vi vores kunder med at udvide holdbarheden af ​​deres produkter gennem rustbeskyttelse og vedligeholdelse. På denne måde sparer vi jordens ressourcer sammen og forlænger produkternes livscyklus og reducerer dyre omkostninger for vores kunder. Så vidt muligt arbejder vi for at sikre bæredygtige transportkæder sammen med vores leverandører og kunder ved at planlægge indkøb, leverancer og forretningsrejser, så vores miljøpåvirkning fra transport minimeres.

Mål 9: Bæredygtig industri, innovationer og infrastruktur

Med særligt fokus på delmål 9.4 OPGRADERING AF AL INDUSTRI OG INFRASTRUKTUR TIL ØGET BÆREDYGTIGHED

I 2030 skal du opgradere infrastrukturen og tilpasse industrien til at gøre dem bæredygtige med mere effektiv ressourceudnyttelse og mere rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande handler i overensstemmelse med deres respektive betingelser.

Mål 12: bæredygtigt forbrug og produktion

Med særligt fokus på delmål 12.4 ANSVARLIG HÅNDTERING AF KEMIKALIER OG AFFALD

Hos Tribotec har vi stor erfaring med sikker kemisk håndtering og affald og kender vigtigheden af ​​ansvarlig håndtering af farlige stoffer for at forhindre emissioner til vores nærmeste miljø. Vi arbejder med forsigtighedsprincippet snarere end at risikere emissioner og udsætte os selv og vores kunder for fare. Vi tilbyder også en bred vifte af miljøvenlige produkter fra vores “grønne linje” -serie, såsom ikke-mærkningslim, korrosionsbeskyttende plast, der indeholder genbrugsplast, miljøvenlig emballage og produkter baseret på vedvarende ressourcer (såsom vegetabilske olier og sojabønner) i stedet for oliebaserede produkter. Vi holder også produktuddannelse i sikker kemikaliehåndtering for at minimere risikoen for at udvikle allergier hos vores kunder.

Sikkerhedsdatablad og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktark, certifikater, certifikater og sikkerhedsdatablad.

sv_SE
Engelsk flagga