Miljøpolitik

  • Tribotec skal forhindre forurening af miljøet og stræber efter at importere, fremstille, udvikle og sælge produkter med minimal miljøpåvirkning og optimal brug af naturressourcer.
  • Gennem løbende forbedringer vil vi tilbyde vores kunder bedst mulige teknologi og produktsortiment set fra et miljømæssigt synspunkt, så vidt det er miljømæssigt forsvarligt, økonomisk rimeligt og teknisk berettiget.
  • Tribotec prioriterer samarbejde med miljøbevidste leverandører og entreprenører, der håndterer miljøspørgsmål i overensstemmelse med vores krav.
  • Tribotec skal minimere ressourceforbruget med råvarer, energi og vand.
  • Gennem kildesortering minimerer Tribotec den andel af usorteret affald, der opstår i vores lokaler.
  • Tribotec skal overholde gældende lovgivning og opfylde de miljøkrav, som myndigheder og kunder pålægger os.
  • Tribotec planlægger indkøb, leverancer og forretningsrejser, så vores miljøpåvirkning fra transport minimeres.
  • Hver medarbejder skal trænes i miljøspørgsmål, så han / hun forstår de miljømæssige konsekvenser af hans / hendes handlinger og kan tage ansvar for den miljøpåvirkning, der opstår i hans / hendes arbejde.
  • Tribotec skal vise åbenhed, informere om virksomhedens miljøarbejde og være følsomme over for ændringer i omverdenen.
  • Tribotec har et certificeret miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001 og er tilsluttet FTI – forretningssystemet til genbrug af emballage.

Sikkerhedsdatablad og dokumenter

Her kan du læse mere og downloade vores produktark, certifikater, certifikater og sikkerhedsdatablad.

sv_SE
Engelsk flagga