VCI rostskyddsprogram

VCI rostskydd – Rost är ett komplext och omfattande område där det finns mycket pengar och goodwill att hämta, om det görs på rätt sätt. Med vår kunskap och breda utbud av olika VCI rostskydd hjälper vi till att skydda hela produktionskedjan. I processen, under korttidslagring, långtidslagring och vid transport.

Kontakta oss

Hälsa – säkerhet – miljö

Cortec VpCI (VCI) produkter är utvecklade med hjälp av den allra senaste kemitekniken med fokus på arbetsmiljö, säkerhet, minimerad brandrisk och miljöpåverkan.

De flesta material förblir opåverkade

Det osynliga VCI skyddsskiktet förändrar i de flesta fall inga viktiga ytegenskaper. Detta gäller även flertalet elektroniska produkter, för vilka konduktivitet, permittivitet och geometriska toleranser har avgörande betydelse.

Flermetallskydd

Tribotec tillhandahåller ett heltäckande sortiment korrosionsinhibitorer för skydd av såväl järn som icke-järnmetaller och kombinationer av metaller.

sv_SE